Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Εκδρομή στον Όσιο Λουκά, Χαιρώνεια & Δίστομο