Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Αγρίνιο, Μεγάλη Παρασκευή του 1944