Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016  Ευχαριστούμε τον κ. Ζούκα(ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.), τον κ. Λάμπρη(ΠΙΘΑΡΙ) και τον κ. Κίσσα Δημήτρη Τοπογράφο-Μηχανικό για την ανταπόκριση τους να συνδράμουν οικονομικά την προσπάθεια της Εταιρείας μας για την βελτιωμένη επανέκδοση του Ιστορικού-Τουριστικού Οδηγού μας που φιλοδοξούμε να αποτελέσει εργαλείο για την ανάδειξη της ταυτότητας του Νομού μας και την ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη του.


                                                                                            Με τιμή,

                                                                  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                                                                        ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ                                                                         ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΖΕΛΗ