Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018


Ένα μυστηριώδες σπήλαιο με σκαλισμένα αγάλματα στο εσωτερικό βρίσκεται στον Υμηττό
Είναι μοναδικό στην Ελλάδα.Πηγή: http://www.womantoc.gr