Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

                                                 

                                           

                                                   Κ Α Λ Ε Σ Μ Α
 
   Το παρόν βιβλίο, 4+1 μικρές ιστορίες, του Αείμνηστου καθηγητή Θανάση Παλιούρα, πρώην Προέδρου της Εταιρείας μας, κυκλοφορεί στη μνήμη του ένα χρόνο μετά το θάνατό του.
   Η Εταιρεία μας αισθάνεται την υποχρέωση να συνδράμει την προσπάθεια της οικογένειας Παλιούρα να εκδώσει μετά θάνατον το πόνημα του αείμνηστου καθηγητή, 4+1 μικρές ιστορίες, το οποίο θα αποτελούσε μέρος μιας σχεδιαζόμενης έκδοσης 30 θεμάτων που θα είχαν εκλαϊκευτικό χαρακτήρα.
   Οι μικρές αυτές ιστορίες είναι ο τελευταίος καρπός μιας δημιουργικής πορείας και αντλήθηκαν από τη Βασιλεύουσα Πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και ιστορούν χαρακτηριστικές στιγμές που συνδέονται με σημαντικά γεγονότα και προσωπικότητες της Ιστορίας της.
   Καλούμε για αυτό τους φίλους και τα μέλη της Εταιρείας μας να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας και να προμηθευτούν από τα γραφεία της Εταιρείας μας, από όπου και μόνο θα διατίθεται, το τελευταίο εκλαϊκευμένο ιστορικό βιβλίο του αείμνηστου καθηγητή Θανάση Παλιούρα, 4+1 μικρές ιστορίες, σαν μια ελάχιστη τιμή στη μνήμη και την προσφορά του στην ιστορία και τον πολιτισμό μας.


                            ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                                      ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                            ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ