Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ιστορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Το νέο Δ.Σ. της Ιστορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας συνήλθε σε σώμα, τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011. Η σύνθεση του νέου συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σκιαδάς Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Διαμαντή Μόνικα

Γεν. Γραμματέας: Σερπάνου Πανωραία

Ταμίας: Λαΐνας Ηλίας

Μέλη: Αλεξάκης Αθανάσιος

Μοσχονά Αλέξάνδρα

Παλιούρας Αθανάσιος