Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Συμπαράσταση ΙΑΕΔΣΕ στην έκκληση του ΣΕΑΗ Ιστορική Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, μετά από απόφαση του Δ.Σ., συμπαρίσταται στη διεθνή έκκληση του ΣΕΑ (Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων), για τη συλλογή υπογραφών 

για τη ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 4ου-9ου αιώνα με το ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ στη ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, το διαχρονικό ιστορικό & εμπορικό κέντρο της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Παρακαλούμε να υπογράψτε και να προωθήστε τον σύνδεσμο της έκκλησης:
 

http://www.avaaz.org/en/petition/Breaking_the_heart_of_Thessaloniki_through_time_Save_citys_byzantine_center_the_citys_memory_and_identity/?cBAIgebΔείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΣΕΑ  

Δείτε εδώ την επιστολή της προέδρου του ΣΕΑ Δέσποινας Κουτσούμπα

Απόφαση ΙΑΕΔΣΕ για το ΠανεπιστήμιοΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«TO ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ»
 
Σήμερα Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου του 2013 , συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.Α.Ε.Δ.Σ.Ε. στο Αγρίνιο (αίθουσα Τάκη Μελισσινού) με ΜΟΝΟ θέμα τη συνέχιση της αυτόνομης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δ.Ε. στο Αγρίνιο. Μετά την εισήγηση του προέδρου κατά την οποία τονίστηκε το γεγονός ότι η Εταιρείας μας εγκαίρως και μάλιστα από τις 26 9-2012 με σχετική της απόφαση, την οποία κοινοποίησε στα Μ.Μ.Ε., είχε εκφράσει την ανησυχία μας για τις πληροφορίες που υπήρχαν για κατάργηση της αυτονομίας του Πανεπιστημίου Δ.Ε., επακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά την οποία το Δ.Σ.  αφού έλαβε υπόψη ότι:

1)  Η υπόθεση της λειτουργίας του πανεπιστημίου στο Αγρίνιο ξεκινάει από πολύ παλιά και από τη δεκαετία του 1980 οι προσπάθειες των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας οδήγησαν στην λειτουργία της Οικονομικής Σχολής στο Αγρίνιο.
2) Η ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας με τις πολύ σημαντικές και αναξιοποίητες παραγωγικές δυνατότητες και το πλούσιο ανθρώπινο επιστημονικό, επιχειρηματικό, εργατικό, αγροτικό δυναμικό θεωρούσε απαραίτητη και αναγκαία την ίδρυση και λειτουργία  ενός πανεπιστημίου το οποίο με τις κατάλληλες σχολές και ειδικότητες θα βοηθούσε αποτελεσματικά και θα ενεργοποιούσε θετικά την οικονομική, πνευματική και πολιτιστική  ανάπτυξη του Αιτωλοακαρνανικού χώρου στον οποίο γεωγραφικά και οικονομικά συμπεριλαμβάνονται η Λευκάδα, η Ευρυτανία και το  δυτικό κομμάτι της Φωκίδας.
3) Οι σχολές που στην συνέχεια ιδρύθηκαν άρχισαν να δημιουργούν δεσμούς με την τοπική κοινωνία σε διάφορους τομείς, όπως η αγροτική οικονομία το περιβάλλον και ο πολιτισμός. Ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού, όπου η εταιρεία μας δραστηριοποιείται, είχε αμέριστη την συμπαράσταση του πρωτοποριακού νέου τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέων Τεχνολογιών. Οι καθηγητές του τμήματος αυτού και οι πτυχιακοί φοιτητές  συνεργάζονται μαζί μας στην καταγραφή, τεκμηρίωση και προβολή του πλούσιου αρχείου της εταιρείας μας και προγραμματίζουμε στη συνέχεια και άλλες συνεργασίες που θα μας βοηθήσουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση  της πλούσιας και άγνωστης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιτωλοακαρνανίας.
4) Η αυτοτέλεια και η - σε συμπόρευση με την τοπική κοινωνία - ανάπτυξη του πανεπιστημίου, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας καλείται να ξεπεράσει την κρίση και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, είναι αναγκαία προϋπόθεση για τον σκοπό αυτό.
5) Η ισοπεδωτική δημοσιονομική λογική που μόνο στόχο έχει την περικοπή κονδυλίων από την παιδεία παραβλέπει τον αναπτυξιακό ρόλο του περιφερειακού πανεπιστημίου σαν εργαλείο που μεταφέρει και διαχέει την γνώση και τον πολιτισμό στην κοινωνία και την οικονομία μιας ευρύτερης περιοχής.
6)  Εμείς αυτόν τον προοδευτικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου υπερασπιζόμαστε και για αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία  η αυτόνομη παρουσία και η δυναμική ανάπτυξη και διεύρυνσή του με νέα τμήματα και γνωστικά αντικείμενα, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αν μετατραπεί σε παράρτημα ενός υδροκέφαλου συγκεντρωτικού πανεπιστημίου – μαμούθ με έδρα και διοίκηση στην Πάτρα.

Για  όλους αυτούς τους λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας
ο μ ό φ ω ν α    α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

Α) Καταδικάζει και απορρίπτει τις προτάσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της αυτονομίας του πανεπιστημίου Δυτ. Ελλάδος και την μεταφορά της έδρας του στην Πάτρα .
Β) Καταδικάζει και απορρίπτει την ισοπεδοτική  λογική των προτάσεων του κ. Υπουργού  οι οποίες σαν κεντρικό στόχο έχουν μόνο την ικανοποίηση  κάποιων δημοσιονομικών στόχων  που αποβλέπουν στην περικοπή δαπανών άσχετα από τα αποτελέσματα .
Γ) Κατακρίνει το σχέδιο Αθηνά, το οποίο αν και ευαγγελίζεται τη δικαιότερη χωροταξική κατανομή της ανώτατης παιδείας, ωστόσο καταφέρνει να εξαφανίσει από το χάρτη τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μιας ολόκληρης γεωγραφικής ενότητας, της Στερεάς Ελλάδας, ενώ διατηρεί δύο μεγάλα πανεπιστήμια στην Πελοπόννησο (με έδρα την Πάτρα και την Τρίπολη) και τρία στην Κρήτη.
Δ) Ενώνει την φωνή της με όλους τους φορείς του νομού και αξιώνει από την Κυβέρνηση την διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δ.Ε. σαν ένα βασικό αναπτυξιακό κύτταρο της περιφέρειας του Αιτωλ/νικού χώρου ο οποίος πλήττεται ιδιαίτερα από την σημερινή κακή οικονομική συγκαιρία.
     
Το παρόν να δημοσιευτεί δια του τύπου και να κοινοποιηθεί στους φορείς και τα Μ.Μ.Ε. της περιοχής.
                             
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Σ.Ε.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
              
 ΝΙΚΟΣ  ΣΚΙΑΔΑΣ                                             ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΣΕΡΠΑΝΟΥ