Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής ΣυνέλευσηςΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 2 Φεβρουαρίου 2015 πράξη του αποφάσισε τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 26 του Καταστατικού της εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.34/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αγρινίου.
Τα προς συζήτηση θέματα της Γεν. Συνέλευσης είναι:
  1. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο Απρίλιος 2013 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014 
  2. Προγραμματισμός δράσης για την περίοδο Νοέμβρη 2014 μέχρι Μάρτιος 2016 
  3. Εκλογή τριών αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Συνέλευση καθορίζεται να γίνει την Τετάρτη 25η Φεβρουαρίου 2015 ώρα 7.00μ.μ. στην αίθουσα «Τ. Μελισσηνού» της Εταιρείας (Αναστασιάδη 2). Καθώς για τη διαπίστωση απαρτίας απαιτείται το 50% συν ένα μελών, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα την Τετάρτη ώρα 7.00 μ.μ. της 4ης Μαρτίου 2015.
Στη Συνέλευση μετέχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη της εταιρείας. Η τακτοποίηση των ταμειακών υποχρεώσεων μπορεί να γίνεται μέχρι την ημερομηνία και ώρα σύγκλισης της συνέλευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ν. ΣΚΙΑΔΑΣ
Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΟΝΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ