Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Παρασκευή 10 Απριλίου 2015

Σάββατο 4 Απριλίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής - Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το θέμα της διατήρησης και της βιώσιμης ανάπτυξης των Πανεπιστημιακών Σχολών στην πόλη του Αγρινίου, παίρνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις της πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 3 πανεπιστημιακά τμήματα στο Αγρίνιο, καθώς και το γεγονός ότι η Αιτωλοακαρνανία, μια μεγάλη περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 διεκδίκησε και πέτυχε τη λειτουργία Πανεπιστημιακών Σχολών στο Αγρίνιο σαν αναγκαίο εργαλείο για την ολοκληρωμένη Ανάπτυξή της αφού αφ' εαυτής αποτελεί μία ευρεία προικισμένη από τη Φύση και την ιστορία της γεωγραφική ενότητα, που όμως ο υδροκεφαλισμός της Αθήνας και το πελατειακό κράτος την καταδίκασαν στην υπανάπτυξη, ομόφωνα αποφασίζει:

Να ενώσει τη Φωνή της με τις παραγωγικές τάξεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους συλλογικούς φορείς της περιοχής και να ζητήσει από την Κυβέρνηση, τα κάτωθι:

1. Την υποστήριξη και τη διάθεση όλων των αναγκαίων μέσων (εξοπλισμός, βιβλιοθήκες, φοιτητική εστία κ.τ.λ.) στις υφιστάμενες σήμερα Σχολές, ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στην πόλη του Αγρινίου.

2. Η ενδυνάμωση και η βιωσιμότητα των Σχολών αυτών που αποτελούσαν τη βάση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας που μόνο αυτό καταργήθηκε από το περιβόητο σχέδιο ΑΘΗΝΑ - ίσως γιατί η Αιτωλοακαρνανία δεν είχε «Μπάρμπα στην Κορώνη» - να συμπληρωθεί με την ίδρυση νέων Πανεπιστημιακών Σχολών και εντέλει με τη δημιουργία μιας νέας Αυτοδύναμης και βιώσιμης Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην Αιτωλοακαρνανία. Δηλαδή ενός Σύγχρονου Νέου Πανεπιστημίου το οποίο η Αιτωλοακαρνανία αξιοποιώντας τα πλούσια συγκριτικά της πλεονεκτήματα στην παραγωγή, τον πολιτισμό, την ιστορία της και το ανθρώπινο δυναμικό της το χρειάζεται και το δικαιούται.

Για την Ιστορική- Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
         ΝΙΚΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ                                           ΜΟΝΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ