Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα LEADER, στην υποδράση 19.2.44 (Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων), για την υλοποίηση τεσσάρων ημερίδων στα πλαίσια του έργου  «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΙΜΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011012849 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 20.000 €.

Αποφάσεις ΔΣ σχετικές με το πρόγραμμα:

ΔΣ - Ορισμός επιτροπών

ΔΣ - Καταγραφή προσφορών